Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras zaprasza do wzięcia udziału w zimowisku.

Wyjazd przeznaczony jest dla dzieci w wieku do 16 roku życia /urodzonych po 1 marca 2002 roku/, których co najmniej jedno z rodziców /prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wypoczynek będzie miał miejsce, w miejscowości Ochotnica Dolna, woj. małopolskie w terminie: 19.01.2018 r. – 28.01.2018 r.

Koszt zimowiska dla jednej osoby wynosi 950,00 zł brutto, z czego dofinansowanie Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wynosi 750,00 zł brutto.

Dopłata rodziców/opiekunów wynosi  200,00 zł

Istnieje również możliwość wyjazdu dzieci, których rodzice nie są ubezpieczeni w KRUS za pełną odpłatności tj. 950,00 zł.

W załączeniu dostępny jest  program zimowiska. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z atrakcjami przygotowanymi dla dzieci i młodzieży.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Dobrem ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre tel. 25 757 11 23

Załączniki:
karta kwalifikacyjna KRUS – ZIMA 2017
Ochotnica Dolna KRUS – ZIMA 2018 (J19.01.-28.01
Przetwarzanie danych rodziców KRUS