ZARZĄDZENIE Nr 49/15

Wójta Gminy Dobre

z dnia 9 października 2015 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 48/15 Wójta Gminy Dobre z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Dobre do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Na podstawie art.182 § 1 pkt.1,§2 pkt.1 , § 2a , § 6 oraz art.184 § 1 pkt.1 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy /Dz.U.z2011r Nr 21 poz. 112 z późn.zm./, postanawiam :

§ 1.

Odwołać Panią Agnieszkę Goźlińską zam.Rudno ze składu Obwodowej Komisji

Wyborczej Nr 3 w Dobrem.

§ 2.

Powołać Pana Marka Szczurowskiego zam.Dobre w skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Dobrem.

§ 3.

Odpowiedzialnym za realizację Zarządzenia czynię Pełnomocnika Wyborczego

gminy Dobre – Pana Piotra Chmielewskiego.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

/-/Tadeusz Gałązka