Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza na szkolenie nt. : Rolniczy handel detaliczny- przepisy prawne. Szkolenie odbędzie się   dnia 12.12.2019 (czwartek) o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobrem. Wykład przeprowadzi pani Maria Sudnik – główny specjalista.

Organizator szkolenia

Jerzy Grabowski

główny doradca rolnośrodowiskowy