Regulamin konkursu

„NAJSMACZNIEJSZE CIASTO DOMOWE Z DODATKIEM SERA W GMINIE DOBRE”

Organizator:

Wójt Gminy Dobre
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Termin:

8 marca 2018r – Obchody Dnia Kobiet w Gminie Dobre

Miejsce:

Stołówka Szkoły Podstawowej w Dobrem

Cele konkursu:

– Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
– Propagowanie tradycyjnemu wypieku ciast
– Wymiana doświadczeń kulinarnych

Warunki uczestnictwa w konkursie:

– W konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia z terenu Gminy Dobre
– Do konkursu można zgłosić tylko jeden rodzaj ciasta własnej produkcji (duża blacha)
– Ciasto będzie oceniać komisja konkursowa
– Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna
– Uczestnik zgłaszając się do konkursu jednocześnie wyraża zgodę na wyeksponowanie oraz na przeznaczenie go ( po rozstrzygnięciu konkursu) do degustacji przez uczestników uroczystości
– Zwycięzcy konkursu z ubiegłego roku nie mogą brać udziału w konkursie

Kryteria oceny:

– Walory estetyczne (dekoracja, prezentacja wizualna)
– Walory smakowe

Informacje dodatkowe

– Ze względów organizacyjnych chęć udziału w konkursie należy zgłosić w GOK-u wypełniając zgłoszenie do 5 marca 2018r
– Ciasto należy dostarczyć w dniu 8 marca do godz. 1300 do GOK
– Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 8 marca w trakcie obchodów Dnia Kobiet w Gminie Dobre
– Komisja konkursowa nagrodzi I, II oraz III miejsce, pozostałe uczestniczki otrzymają drobne upominki.