Dobre, dnia 10.10.2016r.

Informacja

W miesiącu wrześniu 2016r. Gmina Dobre zakończyła realizację inwestycji pn. „ Przebudowa drogi gminnej Nr 220329W na działkach nr 148/1 i 149 w m. Walentów i 393 w m. Brzozowica, gmina Dobre, pow. Miński, woj. mazowieckie”. Odbiór prac nastąpił w dniu 09.09.2016r. Całkowita kwota przedsięwzięcia to 468.506,68 zł.

Na w/w zadanie Gmina Dobre pozyskała dofinansowanie w wysokości 50% czyli 234.253 zł ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”