W miesiącu listopadzie 2018 r. Gmina Dobre zakończyła realizację inwestycji pn. „ Budowa ulicy Armii Krajowej – droga gminna nr 220342W w miejscowości Dobre, pow. miński, woj. Mazowieckie”. Odbiór prac nastąpił w dniu 09.11.2018 r.
Całkowita kwota przedsięwzięcia to 2.988.736,79 zł.

Na w/w zadanie Gmina Dobre pozyskała dofinansowanie w wysokości 45,79% kosztów kwalifikowanych, czyli 1.356.497,00 zł ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.