WÓJT GMINY DOBRE

Organizuje konkurs pod hasłem:

PIĘKNA ZAGRODA WIEJSKA 2018 r.
na terenie Gminy Dobre

Celem konkursu jest m. in. poprawa stanu estetycznego wsi.
W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni właściciele nieruchomości będący stałymi mieszkańcami z terenu gminy Dobre, wyróżniający się estetycznie zagospodarowanymi zagrodami.
W konkursie nie mogą wziąć udziału ubiegłoroczni zwycięzcy (trzy pierwsze miejsca).
Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie deklaracji w Urzędzie Gminy Dobre, pokój nr 8, w terminie do 27 lipca 2018 roku.

Załączniki:

Zagroda-wiejska-2018
ZGŁOSZENIE-2018