Serdeczne gratulacje i podziękowania dla Gabrysi Miąskiewicz, Małgorzaty Gałązki, Julii Piszcz oraz Kacpra Bodeckiego,  którzy reprezentowali  Gminę  Dobre na konkursie krasomówczym.

Eliminacje powiatowe do Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego PTTK odbyły się w Mińsku Mazowieckim po raz dwudziesty, tegoroczny konkurs objęła patronatem Pani Wiceminister Edukacji Narodowej Teresa Wargocka. Imprezę poprowadziła Marta Bodecka- instruktor krajoznawstwa i krasomówstwa PTTK.   W jury znaleźli się przedstawiciele PTTK, lokalnej prasy, nauczyciele oraz uczestnicy, będący jednocześnie wieloletnimi obserwatorami i miłośnikami konkursu krasomówczego.

Nasi reprezentacji przygotowali niezwykle ciekawe wystąpienia promujące naszą okolicę. Gabrysia w swojej opowieści pt. „Leśne śledztwo” opowiadała o herbie Gminy Dobre, drugie wystąpienie- „Harce w dobrzańskim muzeum” – dotyczyło twórczości Konstantego Laszczki. Julia przybliżyła słuchaczom biografię miejscowego artysty, Małgorzata natomiast wygłosiła mowę w rytmie szumiącej Osownicy.  Duże wrażenie na obecnych zrobił także Kacper Bodecki odpowiadający na pytanie: Dlaczego Dobre to Dobre?

Poziom zmagań był niezwykle wyrównany we wszystkich kategoriach, tym bardziej cieszymy się, że nasza Gabrysia zajęła I miejsce w kategorii Szkół Podstawowych, Kacper natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Gabrysia i Kacper będą wiec reprezentować cały powiat na eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 29 i 30 października w Warszawie. Uczestników konkursu przygotowała Marta Bodecka.