INFORMACJA

Urząd Gminy Dobre, informuje, iż wysokość dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych w roku 2018 wynosi:

dla przedszkola
– 537,55 mc na jednego ucznia

dla punktu przedszkolnego
– 286,70 mc na jednego ucznia