Dnia 28 stycznia 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dobrem odbyła się Gminna Olimpiada Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym i Przedsiębiorczości. Organizatorem Olimpiady był Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Warszawa Oddział Siedlce.

W Olimpiadzie wzięło udział 20 pań z terenu gminy Dobre. Ich zadaniem było rozwiązanie specjalnie przygotowanego testu zawierającego 40 pytań z zakresu obejmującego tematy niezbędne w racjonalnym prowadzeniu gospodarstwa domowego. Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady czuwała komisja w składzie: Henryka Borkowska MODR O/Siedlce – przewodnicząca oraz członkowie: Jerzy Grabowski MODR/PZDK Mińsk Maz., Agnieszka Ruguska – UG Dobre, Emilia Szymańska – UG Dobre. Spotkanie oficjalnie otworzył wójt Tadeusz Gałązka. W trakcie obrad komisji, podczas przerwy Panie zostały zaproszone do zwiedzenia Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem.

Wyniki Olimpiady przedstawiają się następująco:

I miejsce – Elżbieta Polkowska z Dobrego,
II miejsce – Małgorzata Gadomska z Porąb Starych,
III miejsce – Bożena Zagrodzka z Sołk.

Wszystkie uczestniczki Olimpiady otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy Dobre, które wręczył wójt Tadeusz Gałązka wraz z przedstawicielami MODR. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem, tradycyjnie przygotowanym przez gospodynie, które wzięły udział w Olimpiadzie. Serdecznie gratulujemy wszystkim Paniom!