ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam ,że w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godzinie 19:00 w I terminie lub o godzinie 19:15 w II terminie bez względu na frekwencję odbędą się wybory uzupełniające na funkcję sołtysa

sołectwa Ruda Pniewnik

Miejsce zebrania w lokalu byłego sołtysa Ruda Pniewnik 6.

Porządek zebrania:

1.Otwarcie zebrania.
2.Wybór przewodniczącego obrad.
3.Informacja o zasadach wyboru sołtysa.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Zgłaszanie kandydatów na sołtysa.
ó. Przeprowadzenie głosowania, ustalenie wyników.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie zebrania.

Zebranie zostanie przeprowadzone na mocy Uchwały Nr XIV/107/16 Rady Gminy Dobre z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających na funkcje sołtysa w sołectwie Ruda Pniewnik oraz zgodnie ze Statutem Sołectwa .

Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa.