Wyborcy mogą się zgłaszać do pracy w obwodowych komisjach wyborczych jako uzupełnienie Komisarza Wyborczego.

W załączeniu przesyłam odpowiedni druk.