Szanowni Państwo miło nam poinformować, że Gmina Dobre reprezentowana przez Pana Piotra Chmielewskiego w dniu 15 lutego w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z rąk Pani Minister Elżbiety Rafalskiej otrzymała promesę dot. dofinansowania w kwocie 913 500 zł. na budowę żłobka w Dobrem w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3.

Z powiatu mińskiego zapewnienia o dofinansowaniu budowy żłobków otrzymały  gminy Dobre, Latowicz i Halinów.

Planowany termin zakończenia inwestycji dzięki otrzymanemu wsparciu przewidujemy na jesień br.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane posłaniem dziecka do żłobka w celu zgłoszenia wstępnej deklaracji. Osoby zainteresowane  złożeniem deklaracji prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Dobre pod nr telefonu 25 757 11 90 w. 38 w terminie do dnia 30 maja 2018 r.