Wójt Gminy Dobre informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód, które zostały wyrządzone przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne – suszę, która wystąpiła w okresie od 01 maja 2019 – 30 czerwca 2019 roku.

Zgodnie z wytycznymi Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach prowadzącym monitoring suszy rolniczej w ostatnim okresie raportowania, na terenie Gminy Dobre, susza została stwierdzona w uprawach zbóż jarych oraz rzepaku i rzepiku wyłącznie na I kategorii glebowej (tj. piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty-pylasty).

Mapa kategorii glebowych dostępna jest pod adresem: http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/.

Do wniosku należy dołączyć wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok oraz kopie zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) lub kserokopie księgi stada bądź paszportu.

Powierzchnia upraw we wniosku o oszacowanie strat powinna być zgodna z powierzchnią upraw w gospodarstwie podaną we wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Wnioski o oszacowanie strat należy składać do Urzędu Gminy Dobre, pokój nr 8, w terminie do 12 lipca 2019 roku.

Załącznik:
Wniosek o oszacowanie szkód