Gminny Ośrodek Kultury zaprasza uczniów szkół średnich zamieszkującą Gminę Dobre na spotkanie organizacyjne dotyczące udziału w konkursie: „Europa z naszej ulicy”. Konkurs organizowany przez Polską Fundacje dzieci i młodzieży, polega na stworzeniu projektu, pokazującego w jaki sposób nasza miejscowość łączy się z europejskim dziedzictwem, wartościami i tradycją.
Spotkanie odbędzie się w sobotę 30.11.2019 o godzinie 12:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej.
Na spotkaniu zastanowimy się nad treścią i formą projektu. Serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji w Gminnej Bibliotece Publicznej lub na stronie: http://www.pcyf.org.pl/programy/realizowane/europa_z_naszej_ulicy/o_programie