Wójt Gminy Dobre uprzejmie informuje, że w Urzędzie Gminy pokój nr. 8 oraz na stronie internetowej www.gminadobre.pl znajdują się druki wniosków wraz z załącznikami o bezpłatne zdjęcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane tylko w podanym terminie, tj.
od 09.01.2019 r. od godz. 8:00
do 25.01.2019 r. do godz. 14:00.

Kompletne wnioski wraz z załącznikami będą rozpatrywane według kolejności złożenia do czasu wyczerpania się środków finansowych.

Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość unieważnienia procedury w przypadku nie otrzymania środków z WFOSIGW