Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o terminach składania wniosków na nowy okres świadczeniowy/ zasiłkowy 2017/2018:

świadczenie wychowawcze 500+ 1 sierpnia – 31 października 2017 r.
świadczenie z funduszu alimentacyjnego 1 sierpnia – 31 października 2017 r.
świadczenia rodzinne 1 sierpnia – 30 listopada 2017 r.

Wzory wniosków do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.