Dnia 9 lipca 2019 roku Panie z Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Dobrego oraz przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy, uczestniczyli w szkoleniu “Mazowieckie dobre praktyki i tradycje kulinarne – produkty regionalne i tradycyjne”. Szkolenie zostało zorganizowane wspólnie przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Lokalną Grupę Działania Ziemi Mińskiej oraz Urząd Gminy Jakubów. Spotkanie prowadził Pan Krzysztof Zaniewski – pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Na szkoleniu poruszono kwestie dotyczące m.in. produkcji wyrobów, w oparciu o surowce uzyskiwane we własnych gospodarstwach, w tym produktów lokalnych i tradycyjnych, procedury związane z wpisem na Listę Produktów Tradycyjnych, a także aspekty zdrowotne spożywanych przez nas pokarmów. Miłych akcentem szkolenia był występ zespołu “Mistowianie”. Dziękujemy za zaproszenie!