MODR Warszawa, PZDR Mińsk Maz. – Informuje :

       Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniach od 15 lutego do 14 marca 2018 roku będzie przyjmować od rolników oświadczenia potwierdzające brak zmian  w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 r.

Oświadczenie mogą składać rolnicy :

  1. którzy posiadają gospodarstwo o powierzchni poniżej 10 ha gruntów ornych i
  2. w 2017 roku ubiegali się wyłącznie o płatności:

– jednolitą płatność obszarowa

– zazielenienie

– płatność dodatkową

– ONW

– premię zalesieniową

Zapraszam na szkolenie dotyczące wypełniania oświadczeń do ARiMR  organizowane w Urzędzie Gminy w Dobrem  w dniu 19 lutego 2018 r. godz.1100

Pozostali rolnicy wysyłają   eWniosekPlus przez internet  w terminie   od 15 marca do 15 maja 2018 roku ( szkolenie dotyczące zasad wypełniania wniosku przez internet odbędzie się w Urzędzie Gminy w Dobrem –  23.03.2018 r. godz.10)

 Więcej informacji pod numerem tel. 723 436 373

Organizator- Zofia Tafil