Prestiżowa statuetka FLORIANA to najważniejsze trofeum jakie może zdobyć Ochotnicza Straż Pożarna za społeczne zaangażowanie i działalność na rzecz lokalnej społeczności.

Nadesłane zgłoszenia zawierające charakterystykę projektów zrealizowanych przez OSP ocenia Kapituła Konkursowa, w której zasiadają m.in.: Waldemar Pawlak, Jurek Owsiak, Czesław Lang, Wiesław Leśniakiewicz. Zacne grono jurorów wskazuje nominowanych do nagrody, a następnie podczas ceremonii wręczenia FLORIANÓW ogłasza zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

W ubiegłym roku nominowanych do nagrody zostało aż 57 inicjatyw, spośród 375 nadesłanych, a strażackiego Oscara zdobyło 21 OSP.  Może w tym roku to Twoja straż otrzyma prestiżową statuetkę i atrakcyjną nagrodę?

 

Zgłoszenia należy przesłać do północy 28 lutego 2018 roku

(decyduje data stempla pocztowego)

regulamin Konkursu dostępny jest tutaj

 

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2018 jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz redakcja miesięcznika „Strażak”.

 

Kategorie konkursowe:

 1. Infrastruktura
 2. Bezpieczeństwo
 3. Ochrona środowiska i ekologia
 4. Estetyka przestrzeni publicznej
 5. Edukacja
 6. Sport, rekreacja i turystyka
 7. Kultura i tradycja
 8. Aktywizowanie seniorów, współpraca pokoleń i integracja społeczna
 9. Innowacje oraz integracja cyfrowa
 10. Współpraca zagraniczna
 11. Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca
 12. Kategoria specjalna – „Ratujemy i Uczymy Ratować”

Opis kategorii dostępny jest tutaj

W Ogólnopolskim Konkursie FLORIANY nagradzane są projekty w dwóch grupach – zrealizowane przez OSP samodzielnie oraz wspólnie z partnerami (samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami oraz innymi podmiotami).

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego opisu zrealizowanego projektu zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie www.floriany.pl i przesłanie do końca lutego 2018 r. na adres: Miesięcznik „Strażak”, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa z dopiskiem: „FLORIANY”.