Dobre, dnia 18.01.2016 r.

I N F O R M A C J A

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobre na lata 2016-2022 zapraszam mieszkańców Gminy Dobre do zapoznania się z treścią projektu Strategii oraz przekazanie ewentualnych uwag i spostrzeżeń do dnia 31.01.2016 r. w wersji pisemnej na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem
ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre
lub elektronicznie na adres e-mail: gops@gminadobre.pl

Projekt Strategii dostępny jest w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrem w godzinach pracy Urzędu lub w formie elektronicznej dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobre.

Wójt Gminy Dobre
Tadeusz Gałązka

Załącznik

STRATEGIA – WERSJA OSTATECZNA