19 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy Dobre oraz organizacjami pozarządowymi w sprawie odnawialnych źródeł energii oraz programu rewitalizacji W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy Gminy zainteresowani przystąpieniem do programu budowy kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych

Drugim ważnym punktem spotkania było poinformowanie mieszkańców że gmina zamierza przystąpić do opracowania Programu rewitalizacji dla Gminy Dobre. Wyznaczony przez Wójta pracownik Urzędu Gminy przedstawił na czym będzie polegał program i czy mieszkańcy widzą potrzebę rewitalizacji swoich miejscowości, jakie tereny powinny być ujęte w tym programie. W trakcie dyskusji wypłynęła propozycja by rewitalizacją objąć teren całej Gminy ponieważ mieszkańcy widzą potrzebę poprawy warunków na tych obszarach,  występują tam duże zjawiska kryzysowe, a mianowicie :  bezrobocie, niedostateczny poziom infrastruktury sprzyjającej rozwojowi lokalnej przedsiębiorczości i niski poziom bezpieczeństwa.  Pan Piotr Chmielewski zastępca wójta Gminy Dobre poinformował zebranych mieszkańców że nie wszystkie tereny gminy można wpisać do programu , gdyż rewitalizacją mogą być objęte tylko te tereny które są najbardziej zaniedbane.