21 stycznia w Hali sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrem odbyło się Spotkanie Noworoczne na zaproszenie Wójta Gminy Tadeusza Gałązki  i Wice Wójta Piotra Chmielewskiego zjawili się przedstawiciele kościoła, władz państwowych, samorządowych, służb mundurowych, instytucji publicznych, zarządy OSP z terenu Gminy Dobre, stowarzyszenia i przedstawiciele firm działających na terenie gminy Dobre, Spotkanie organizowane  przez władze gminy to okazja do podsumowań, przedstawienia planów, podziękowań i rozmów.

Wójt Gminy przywitał zaproszonych gości W spotkaniu wzięli udział m.in.: Starosta Miński pan Antoni Jan Tarczyński, pani Teresa Wargocka, Komendant Policji Robert Reda, prezes LGD Ziemi Mińskiej Piotr Rawski, Ksiądz proboszcz dr Grzegorz Chojnickiego, Radni RG w Dobrem   , Dyrektorzy Szkół, sponsorzy Dożynek 2017 i samochodu policyjnego.

Po gorącym powitaniu kilka słów do przybyłych gości skierował Gospodarz Gminy

– Spotykamy się po raz pierwszy w tak zaszczytnym gronie   ale myślę też że nie po raz ostatni powiedział Wójt Gminy Tadeusz  Gałązka co przybyli nagrodzili oklaskami gdyż ta inicjatywa bardzo się wszystkim spodobała Gospodarz Gminy kontynuując swoje przemówienie mówił o tym że spotkaliśmy się w pierwszych dniach nowego roku i także w okresie najpiękniejszych bajkowych świąt Bożego Narodzenia – świąt, które kojarzą , się nam z dobrocią i miłością   kiedy ludzie składają sobie życzenia, następnie kontynuując swoje przemówienie mówił  że przez rok wiele się zmieniło że był  to rok pracowity, ale też rok, który przyniósł sukcesy Włodarz Gminy przypomniał działania i sukcesy w infrastrukturę, min. rozbudowano oczyszczalnię ścieków, zwodociągowano 4 miejscowości utwardzono ponad 6 km. dróg, pobudowano chodniki, trwa termomodernizacja szkoły, ukończono przebudowę budynku na muzeum  do którego zostaną przeniesione rzeźby Konstantego Laszczki. W dalszej części swego przemówienia Wójt podziękował wszystkim za  wsparcie finansowe zrozumienie na szereg inicjatyw kulturalnych takich jak np. dożynki gminne, bez waszego wsparcia nie byłoby tych uroczystości na takim poziomie serdeczne podziękowania skierował również do innych osób którzy wsparli finansowo zakup samochodu policyjnego do Komisariatu Policji w Stanisławowie na potrzeby otwarcia nowego  rewiru dzielnicowych w Dobrem.  Na zakończenie Wójt jeszcze raz bardzo serdecznie podziękował wszystkim za przybycie oraz złożył życzenia noworoczne . życzył wszelkiej pomyślności oraz spełnienia najskrytszych marzeń, dużo zdrowia, optymizmu i powodzenia zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym,

Następnie głos zabrała Teresa Wargocka Poseł na sejm RP , Antoni Tarczyński starosta miński oraz ksiądz proboszcz Grzegorz Chojnicki życząc wszystkim wszystkiego najlepszego w nowym roku, błogosławieństwa Bożego a dla włodarzy gminy jeszcze większych sukcesów w bieżącym roku.

Głos zabrał również Wice-Wójt Piotr Chmielewski który podziękował za przyjęcie zaproszenia i przybycie, mówił że ten wieczór jest jeszcze piękniejszy i bardziej uroczysty gdyż spędzamy go w tak wspaniałym  gronie, dziękował za dotychczasową współpracę i życzył  spełnienia marzeń również tych głęboko skrywanych, zdrowia i sukcesów

Po przemówieniach i gorących podziękowaniach  uczniowie Szkoły Podstawowej w Dobrem i dzieci z koła teatralnego i wokalnego działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury przedstawili przygotowaną specjalnie na tą okazję  część artystyczną . Nie zabrakło ciepłych słów dla wszystkich Babć i Dziadków, którzy tego dnia obchodzili swoje święto. Po pięknej części artystycznej przyszedł czas na wspólne  kolędowanie przy oświetlonych drzewkach choinkowych i zapalonych świecach.,  co podkreśliło jeszcze bardziej podniosły nastrój tego zimowego wieczornego spotkania.

Przygotowała:
Iwona Księżopolska
Sekretarz Gminy