Sołtysi i mieszkańcy Gminy Dobre
radni Rady Gminy Dobre

ZAPROSZENIE

W imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim zapraszam na spotkanie konsultacyjne dotyczące założeń do nowego narzędzia wprowadzonego przez Komendę Główną Policji tj. „Mapy Zagrożeń”.

Spotkanie odbędzie się w dniu :

15 lutego 2016 roku o godzinie 1400 w lokalu Urzędu Gminy w Stanisławowie sala konferencyjna

Zachęcam do wzięcia udziału w w w. spotkaniu .

Załączniki

Skan pisma