Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim
zaprasza na

SPOTKANIE INFORMACYJNO – SZKOLENIOWE

28 września 2015 roku – godzina 16:30
Sala Konferencyjna Urzędu

TEMATYKA SPOTKANIA:
1 SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA
2 ASYSTENT PODATNIKA
3 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA

W trakcie spotkania omówione zostaną najważniejsze zagadnienia projektu System Obsługi i Wsparcia Podatnika,
w szczególności nowa usługa – Asystent Podatnika, Indywidualna opieka Asystenta Podatnika ma na celu dostarczenie osobom prowadzącym działalność gospodarczą informacji niezbędnych dla prawidłowego realizowania obowiązków wynikających z prawa podatkowego oraz zapobiegnie popełnianiu ewentualnych błędów i omyłek podatkowych.

Szczegółowe informacje:
tel. (25) 759 51 40, (25) 759 51 63