Dobre, dnia 03.09.2018r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” z Dobrego zaprasza do składania ofert na wykonanie remontu kominów wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Do remontu 23 sztuki kominów na budynkach
przy ul. Kilińskiego 10 A, B i C.

Realizacja do listopada 2018r.

Oferenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych.

Ofertę cenową należy złożyć na formularzu podanym przez Spółdzielnię.

Formularz ofertowy dostępny w biurze Spółdzielni.

W ofercie można złożyć dodatkowo inne dane wpływające na wiarygodność i profesjonalizm oferenta.

Oferty można składać w siedzibie – biurze spółdzielni:

05-307 Dobre, ul. Kilińskiego 10 B

do dnia 17.09.2018r. (poniedziałek) do godziny 12.00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. Przy wyborze kierować się będzie ceną wykonania usługi.

Szczegółowych informacji w sprawie udziela Dorota Pazio.

Nr tel. (0 25) 757 11 96 , 517 460 232