Dobre, dnia 11.04.2017r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” z Dobrego zaprasza do składania ofert na wykonanie koncepcji przyłączy i kotłowni gazowych dla potrzeb Spółdzielni.

Do wykonania koncepcja uwzględniająca analizę zapotrzebowania wraz z oszacowaniem kosztów wariantów.

Realizacja do 3 tygodni od zawarcia umowy.

Oferenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych.

W ofercie można złożyć dodatkowo inne dane wpływające na wiarygodność i profesjonalizm oferenta.

Oferty można składać w siedzibie – biurze spółdzielni:

05-307 Dobre, ul. Kilińskiego 10 B

do dnia 25.04.2017r. (wtorek) do godziny 12.00.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zgoda” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. Przy wyborze kierować się będzie ceną wykonania usługi.

Szczegółowych informacji w sprawie pod nr tel. 516 697 066