INFORMACJA

WÓJTA GMINY DOBRE

z dnia 21 sierpnia 2015 roku

w sprawie ukonstytuowania się w gminie Dobre Obwodowych Komisji do

spraw Referendum Ogólnopolskiego zarządzonego na dzień

6 września 2015 roku.

OBWODOWA KOMISJA ds REFERENDUM Nr 1 w DOBREM:

Lp.

Imię i nazwisko, podmiot zgłaszający

Miejsce zamieszkania

Funkcja w komisji

1.

Emilia Gałązka

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

Poręby Nowe

Przewodniczący

2.

Hanna Wadas

Stowarzyszenie Wspólnota

Mlęcin

Z-ca Przewodn.

3.

Natalia Piotrowska

Fundacja Wolność i Nadzieja

Walentów

Członek komisji

4.

Sylwia Gadomska

Stowarzyszenie Instytutu Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

Wólka Kokosia

Członek komisji

5.

Grażyna Barbara Zych

Prawo i Sprawiedliwość

Dobre

Członek komisji

6.

Karolina Kowalczyk

Fundacja Reduta Dobrego Imienia-Polska Przeciw Zniesławieniom

Antonina

Członek komisji

7.

Agnieszka Goźlińska

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Rudno

Członek komisji

8.

Alicja Boguszewska

Stowarzyszenie Solidarni 2010

Dobre

Członek komisji

9.

Katarzyna Bąkowska

Wójt Gminy

Poręby Nowe

Członek komisji

OBWODOWA KOMISJA ds REFERENDUM Nr 2 w DOBREM:

Lp.

Imię i nazwisko, podmiot zgłaszający

Miejsce zamieszkania

Funkcja w komisji

1.

Krzysztof Kozłowski

Stowarzyszenie Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

Dobre

Przewodniczący

2.

Marek Szczurowski

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

Dobre

Z-ca Przewodn.

3.

Anna Maria Mrozińska

Fundacja Wolność i Nadzieja

Dobre

Członek komisji

4.

Ewa Anna Klukiewicz

Stowarzyszenie Wspólnota

Rynia

Członek komisji

5.

Halina Krystyna Wilk

Prawo i Sprawiedliwość

Osęczyzna

Członek komisji

6.

Beata Maria Pytkowska

Fundacja Reduta Dobrego Imienia-Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

Głęboczyca

Członek komisji

7.

Grażyna Dorota Laskowska

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Dobre

Członek komisji

8.

Monika Sitnicka

Stowarzyszenie Solidarni 2010

Radoszyna

Członek komisji

9.

Renata Miąskiewicz

Wójt Gminy

Grabniak

Członek komisji

OBWODOWA KOMISJA ds REFERENDUM Nr 3 w DOBREM:

Lp.

Imię i nazwisko, podmiot zgłaszający

Miejsce zamieszkania

Funkcja w komisji

1.

Agnieszka Chrościcka

Stowarzyszenie Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

Czarnogłów

Przewodniczący

2.

Marzena Lidia Szczurowska

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Dobre

Z-ca Przewodn.

3.

Wiesława Gadomska

Fundacja Wolność i Nadzieja

Wólka Kokosia

Członek komisji

4.

Jolanta Pawińska

Stowarzyszenie Wspólnota

Rąbierz Kolonia

Członek komisji

5.

Witold Bodecki

Prawo i Sprawiedliwość

Dobre

Członek komisji

6.

Zdzisław Pytkowski

Fundacja Reduta Dobrego Imienia-Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

Głęboczyca

Członek komisji

7.

Adam Laskowski

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

Dobre

Członek komisji

8.

Malgorzata Borucka

Stowarzyszenie Solidarni 2010

Dobre

Członek komisji

9.

Ewa Klukowska

Wójt Gminy

Dobre

Członek komisji

OBWODOWA KOMISJA ds REFERENDUM Nr 4 w DROPIU :

Lp.

Imię i nazwisko, podmiot zgłaszający

Miejsce zamieszkania

Funkcja w komisji

1.

Marcin Sitnicki

Wójt Gminy

Radoszyna

Przewodniczący

2.

Dariusz Maciej Ratyński

Prawo i Sprawiedliwość

Czarnocin

Z-ca Przewodn.

3.

Magdalena Piotrowska

Fundacja Wolność i Nadzieja

Czarnocin

Członek komisji

4.

Sławomir Wierzba

Stowarzyszenie Wspólnota

Jaczewek

Członek komisji

5.

Stanisława Struś

Stowarzyszenie Mazowiecka

Wspólnota Samorządowa

Sołki

Członek komisji

6.

Agnieszka Roguska

Fundacja Reduta Dobrego Imienia-Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

Modecin

Członek komisji

7.

Zdzisława Barbara Michalska

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Dobre

Członek komisji

8.

Agnieszka Orzechowska

Stowarzyszenie Solidarni 2010

Sołki

Członek komisji

9.

Joanna Niewiatowska

Stowarzyszenie Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

Wólka Czarnogłowska

Członek komisji

OBWODOWA KOMISJA ds REFERENDUM Nr 5 w RUDZIENKU :

Lp.

Imię i nazwisko, podmiot zgłaszający

Miejsce zamieszkania

Funkcja w komisji

1.

Aneta Czapska

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Dobre

Przewodniczący

2.

Elżbieta Hanna Czapska

Fundacja Wolność i Nadzieja

Dobre

Z-ca Przewodn.

3.

Agnieszka Gadomska

Wójt Gminy

Dobre

Członek komisji

4.

Wioleta Czyżewska

Stowarzyszenie Wspólnota

Mlęcin

Członek komisji

5.

Józef Jerzy Wilk

Prawo i Sprawiedliwość

Osęczyzna

Członek komisji

6.

Kamil Wichrowski

Fundacja Reduta Dobrego Imienia-Polska Liga Przeciw Zniesławieniom

Dobre

Członek komisji

7.

Barbara Elżbieta Pleszczyńska -Sobiepanek

Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej

Głęboczyca

Członek komisji

8.

Krzysztof Zych

Stowarzyszenie Solidarni 2010

Dobre

Członek komisji

9.

Tomasz Stanisław Sadoch

Stowarzyszenie Instytut Wolności Obywatelskiej i Gospodarczej

Mlęcin

Członek komisji