Wójt Gminy Dobre informuje, że zakończono realizację Projektu „GMINA DOBRE W DOBREJ FORMIE”, w ramach którego została wybudowana ogólnodostępna siłownia zewnętrzna na terenie Szkoły Podstawowej w Dobrem.

Projekt zrealizowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach działania 4.1.3 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.