16 lutego Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem i Szkoła Podstawowa im. Piotra Wysockiego w Dropiu zorganizowały uroczyste obchody 187 rocznicy Bitwy pod Dobrem. W uroczystościach udział wzięły władze lokalne i mieszkańcy Gminy, nie zabrakło pocztów sztandarowych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dobre. Zastępca wójta Piotr Chmielewski wraz z przewodniczącym Rady Gminy Dobre Waldemarem Szymańskim złożyli wiązankę przy zbiorowej mogile Powstańców Listopadowych, która upamiętnia bohaterskich żołnierzy bitwy stoczonej przez Wojsko Polskie pod dowództwem gen. Jana Skrzyneckiego z korpusem rosyjskim gen. Grigorija Rosena. Uczniowie ze szkoły podstawowej przygotowali przepiękny montaż słowno muzyczny.