Człowiek żyje tak długo-jak długo ktoś o nim pamięta

5 sierpnia 2018 roku odbyła się, jak co roku w pierwszą niedzielę sierpnia, uroczystość upamiętniająca 74. rocznicę śmierci ludności cywilnej. Dokładnie 5 sierpnia 1944 roku w Gęsiance doszło do wielkiej tragedii, która do dziś pozostaje żywa we wspomnieniach krewnych tych, którzy wtedy zginęli. 74 lata temu ktoś oddał strzał do przejeżdżających przez Gęsiankę hitlerowców, którzy w odwecie wysadzili w powietrze napotkaną piwnicę. Znajdowało się w niej 38 osób: mężczyźni, kobiety i dzieci. Nikt nie uszedł z życiem…

W niedzielne popołudnie po 74. latach od tej tragedii spotkaliśmy się, aby dać wyraz temu, że pamiętamy o ludziach i wydarzeniach z naszej historii.
Upamiętnienie tych wydarzeń miało bardzo uroczysty i podniosły charakter. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 18.00 od przemarszu pocztów sztandarowych straży pożarnych z terenu gminy Dobre i Jakubów, a także pocztu sztandarowego Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Mlęcinie. Równie podniosłego charakteru uroczystości nadawała obecność żołnierzy z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim oraz Orkiestry Dętej OSP z Dobrego. Odśpiewano hymn państwowy, po czym głos zabrały prowadzące tę uroczystość: Pani Jolanta Jastrzębska-dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Mlęcinie oraz Pani Mariola Chojecka-dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem.

Prowadzące powitały wszystkich zebranych mieszkańców, a także przedstawicieli władz gminnych i kościelnych. Wśród nich wójta gminy Jakubów-Panią Hannę Wocial wraz z przewodniczącym Rady Gminy Jakubów-Panem Krzysztofem Domańskim oraz wójta gminy Dobre-Pana Tadeusza Gałązkę wraz z zastępcą-Panem Piotrem Chmielewskim i przewodniczącym Rady Gminy Dobre-Panem Waldemarem Szymańskim. Wśród gości przywitano przewodniczącego Społecznego Komitetu Pamięci Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego-Pana Ignacego Wieczorka, a także radnych powiatu mińskiego-Pana Wojciecha Rastawickiego i Pana Andrzeja Krasuskiego. Serdecznie powitano przybyłych na uroczystość księży z parafii Wiśniew: księdza proboszcza Krzysztofa Wesołowskiego z parafii rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy oraz kapłana Zbigniewa Nawarę reprezentującego Kościół Starokatolicki Mariawitów pw. Trójcy Przenajświętszej w Wiśniewie, a także księży z parafii Dobre pw. Św. Mikołaja Bp.: księdza kanonika, proboszcza parafii, dr.Grzegorza Chojnickiego oraz księdza wikarego Michała Jacka Skierkowskiego. W dalszej kolejności powitano sekretarza gminy Dobre-Panią Iwonę Księżopolską oraz przybyłych radnych gminy Dobre. Następnie gorąco powitano przedstawicieli Związku Kombatantów Rzeczypospolitej i Byłych Więżniów Politycznycj., a także przedstawicieli Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Sybiraków. Dalej serdeczne słowa powitania skierowano do licznie przybyłych Pań z Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dobrem z prezesem-Panią Wandą Kaim, a także Pań z zespołem Ludwinianki. Następnie prowadzące przywitały prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Dobre-Panią Edytę Wielądek i przedstawiciela Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dobrzańskiej-Pana Jana Czerniawskiego, a także dyrektora Szkoły Podstawowej im. Piotra Wysockiego w Dropiu-Pana Stanisława Laszczkę. W dalszej kolejności powitano komendanta Komisariatu Policji w Stanisławowie-Pana kom. mgr. Roberta Redę. Szczególnie ciepło powitano rodziny pomordowanych, a także przybyłych mieszkańców i przedstawicieli prasy lokalnej.

Po powitaniu miała miejsce krótka wspólna modlitwa w intencji pomordowanych prowadzona przez księży z parafii Wiśniew i Dobre. Przez cały czas uroczystości wystawiona była warta honorowa przy pomniku, a żołnierze z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego oddali salwy honorowe poprzedzone Apelem Poległych, który poprowadził mjr Mirosław Guziel. Następnie złożono wieńce i wiązanki pod pomnikiem ku czci poległych.

W dalszej części uroczystości wystąpili uczniowie klas 1-6 ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Mlęcinie z przygotowanym programem artystycznym. Wysłuchaliśmy takich pieśni jak: ,,Nie pamiętasz…”, ,,Polskie kwiaty”, ,,Biały krzyż”, ,,Rozkwitają pąki”, ,,Ojczyzno ma”, ,,Uwierz Polsko”, ,,Już dopala się ogień…” i nawiązującą do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pieśń ,,Uwięziony ptak”. Nie zabrakło też wzruszających wierszy, które pozwoliły nam przenieść się myślami w te odległe czasy.

Po części artystycznej przygotowanej przez dzieci ze szkoły w Mlęcinie pod kierunkiem Pań: Małgorzaty Pisarczyk i Katarzyny Rek, głos zabrał wójt gminy Dobre-Pan Tadeusz Gałązka, który zwrócił uwagę na to, jak ważna jest pamięć o tych, którym nie było dane dożyć końca wojny. Wójt podziękował wszystkim za przybycie i przygotowanie uroczystości.

Dalsza część spotkania upłynęła pod znakiem pieśni patriotycznych. Jak zwykle na wysokim poziomie był występ Orkiestry Dętej OSP w Dobrem, co zostało nagrodzone gromkimi brawami.

Na koniec mogliśmy delektować się pieśniami w wykonaniu zespołu Tęcza, czyli Pań z Koła Emerytów z Dobrego, które wykonały takie pieśni jak: ,,Deszcz jesienny, deszcz”, ,,Wojenko, wojenko”, ,,Orzeł biały”, ,,Rozszumiały się wierzby płaczące”, ,,Warszawianka”, ,,Szara Piechota”, oraz wiązankę pieśni żołnierskich z lat 1917-1918. Równie brawurowym wykonaniem poszczyciły się Panie z zespołu Ludwinianki, które przygotowały pieśni ,,Noc wrześniowa” i ,,Na wojenkę poszli chłopcy”. Na koniec Pani Helena Walewska z werwą i zapałem, których mogliby jej pozazdrościć młodzi, wykonała pieśń pt. ,,Pierwszy sierpnia-dzień krwawy”. Jak sama wspomniała przed występem, jest to dla niej pieśń bardzo osobista, gdyż w dniu powstania miała 10 lat.

Zwieńczeniem blisko dwugodzinnej uroczystości był poczęstunek przygotowany przez OSP Poręby Nowe, czyli przepyszna grochówka, która cieszyła się dużym powodzeniem.

W roku Polski Niepodległej warto przypomnieć słowa Józefa Piłsudskiego, który zwykł mawiać: ,,Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.”

W minione niedzielne popołudnie daliśmy dowód na to, że szanujemy i cenimy swoją przeszłość, a tym samym uzurpujemy sobie prawo do budowania przyszłości. Wspólnymi siłami stworzyliśmy niezapomniana lekcję historii, szlachetny wyraz poszanowania naszej Ojczyzny i szacunku dla tych, którzy niegdyś tę historię tworzyli.

Cześć ich pamięci!

Tekst: Katarzyna Rek