INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOBRE

Informuję mieszkańców Gminy Dobre, że od dnia 23.01.2018 do dnia 23.07.2018 r. dzielnicowy Gminy Dobre mł.asp. Mariusz Adamiec realizuje zadania określone w „Planie działań priorytetowych”, sporządzonym w oparciu o zdiagnozowane zagrożenia, które wynikają z oczekiwań społecznych, postulatów oraz wniosków mieszkańców.
I tak:
W związku ze zgłoszeniami od służb oraz stwierdzonym niewystarczającym i nieczytelnym oznakowaniem niektórych posesji znajdujących się w Dobrem oraz na terenie Gminy Dobre, w tym nowo wybudowanych budynków, dzielnicowy będzie sprawdzał właściwe oznaczenie posesji, których obowiązek wynika z przepisów prawa.

Skuteczne realizowanie wskazanych działań priorytetowych ma na celu:

  • wyegzekwowanie obowiązku oznakowania posesji i uświadomienie mieszkańców, że ma to istotne znaczenie dla policji w przypadku zgłaszania interwencji oraz dla pozostałych służb ratowniczych, w tym Pogotowia Ratunkowego i Straży Pożarnej, gdzie czas dojazdu na miejsce odgrywa bardzo ważną rolę.

W realizacji planu działania priorytetowego, dzielnicowego będą wspomagać Policjanci z Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego, pracownicy Urzędu Gminy w Dobrem.

Proszę, byście Państwo pamiętali, że bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa.

Z poważaniem
nadkom. Robert Reda
Komendant Komisariatu Policji
w Stanisławowie

Załącznik:

ulotka