Radio Wnet zawitało do Gminy Dobre, by porozmawiać o jej historii, zabytkach, rozwoju, infrastrukturze i wielu innych tematach, które wyróżniają gminę. Wywiadu udzielił Wójt gminy Dobre, Tadeusz Gałązka, który przedstawił dzieje Dobrego, opowiedział m.in o pochodzeniu nazwy największej miejscowości gminy – Dobrego, a także o walorach turystycznych. Emilia Szymańska kustosz Muzeum Konstantego Laszczki w Dobrem przedstawiła postać profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Konstantego Laszczki, zapraszając tym samym do odwiedzin muzeum. Ks. Michał Skierkowski z Parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Dobrem, przedstawił historię kościoła, który pierwotnie został ufundowany przez Jana Dobrzynieckiego w 1530 roku. Jednak w 1873 roku uległ spaleniu, a przed parafianami stanęło wyzwanie odbudowania świątyni. Nie zabrakło tematyki związanej z muzyką. Jan Dzienis i Weronika Kępka opowiedzieli o historii Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem, która powstała w 1996 roku. Natomiast niezastąpione Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Dobrego „Dobrzynianki”, z prezeską Wandą Kaim na czele, zaprezentowały przepiękne piosenki.

Nagrania można znaleźć pod tym linkiem: https://wnet.fm/2020/07/10/od-chaty-do-chaty-gmina-jakubow/