Dobre, dnia 31.08.2016r.

 

Informacja

 

Gmina Dobre realizuje obecnie zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 220329W na działkach nr 148/1 i 149 w m. Walentów i 393 w m. Brzozowica, gmina Dobre, pow. Miński, woj. mazowieckie” za kwotę 468506,68 zł.

Na w/w zadanie Gmina Dobre pozyskała dofinansowanie w wysokości 50% czyli 234.253 zł ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „ Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”