Protokół z dnia 19.09.2018r. sporządzony  na okoliczność przeglądu stanu technicznego Szkoły Podstawowej w Dobrem, odnośnie decyzji Nr. 405/18 z dnia 24.08.2018 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mińsku Mazowieckim .