9 października br. w Starostwie Powiatowym w Węgrowie odbyło się wręczenie promes dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wręczenia dokonali: Wicemarszałek Senatu RP Maria Koc, Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, Zastępca Mazowieckiego Komendanta PSP brygadier Artur Gonera oraz Starosta Węgrowski Ewa Besztak.
8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z terenu Gminy Dobre otrzymało środki finansowe w ramach zadania „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Administracji. Ponadto Ochotnicza Straż Pożarna z Dobrego otrzymała kwotę 2 100 zł w wyżej wymienionym programie. W sumie 42 100 zł. trafiło do druhów z terenu gminy.
Przekazane środki zostaną przeznaczone m.in. na działania edukacyjno-prewencyjne, oświatowo-kulturalne oraz akcje służące propagowaniu sportu i kultury fizycznej, które związane są z ochroną i prewencją przeciwpożarową.