Gmina Dobre w porozumieniu z firmą „TECHPA” Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie zawarła umowę z Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pod nazwą „Klucz do kompetencji cyfrowych i językowych osób o niskich kwalifikacjach”.

Projekt był realizowany w okresie od września do listopada 2017 roku w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrem, i wzięło w nim udział 25 osób z terenu naszej Gminy.

W dniu 13.03.2018 r. Wójt Gminy Dobre Pan Tadeusz Gałązka dokonał podsumowania całości działań związanych z projektem, podziękował osobom uczestniczącym w projekcie za ich wytrwałość i zaangażowanie, pogratulował pozytywnego zakończenia tego kursu, jak również osobom, które przyczyniły się do jego sprawnej realizacji tj. Panu Przemysławowi Ołdak i Pani Annie Kacak.

Następnie wszystkim uczestnikom wręczono zaświadczenia o ukończeniu kursu i certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje cyfrowe. Opiekę nad organizacją projektu z ramienia Urzędu Gminy Dobre sprawował Zastępca Wójta Gminy Pan Piotr Chmielewski.

Przygotowała:
Anna Kacak