W maju 2018 roku czynem gospodarczym przy udziale pracowników UG wykonano stabilizacje w poszczególnych miejscowościach w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy Dobre:
– Osęczyzna
– Ruda Pniewnik
– Czarnocin