Wójt Gminy Dobre informuje,że w dniach od 8 do 10 kwietnia Urząd Gminy
pracuje w następującym systemie:

8 kwietnia od godz. 8:00 do godz. 16:00   dyżur pełni dwóch pracowników
Urzędu Gminy i pracownik GOPS

9 kwietnia od godz. 8:00 do godz. 14:00   dyżur pełni dwóch pracowników
Urzędu Gminy i pracownik GOPS

10 kwietnia od godz. 8:00 do godz. 12:00   dyżur pełni dwóch pracowników
Urzędu Gminy i pracownik GOPS

Wójt Gminy Dobre
Tadeusz Gałązka