W miesiącu grudniu 2017 roku odbędzie się dostawa artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących zamieszkujących na terenie Gminy Dobre w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) – Podprogram 2017.

Dystrybucję artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2017 prowadzić będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dopuszczającej korzystanie z pomocy społecznej z powodów wskazanych w art. 7 ustawy  o pomocy społecznej, których dochód na osobę nie przekracza kwoty:
– 1268 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
– 1028 zł (netto) na osobę w rodzinie.

Prosimy osoby, które są zainteresowane  otrzymaniem żywności z PO PŻ Podprogram 2017 o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrem od dnia 08 listopada 2017 do 24 listopada 2017 roku wraz z dokumentami potwierdzającymi dochody netto za miesiąc październik 2017 r. w celu ustalenia sytuacji dochodowej i zakwalifikowania do otrzymania powyższej pomocy.

Osoby zainteresowane zobowiązane są do wypełnienia oświadczenia o dochodzie rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

Bliższych informacji udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrem w godzinach pracy urzędu oraz pod nr tel. 25 757 11 23.

Zdjęcie: pexels.com