W DNIACH 11-12 LUTY 2019 W GODZINACH OD 8.30 DO 15.00 W RAMACH
PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 WYDAWANA
BĘDZIE ŻYWNOŚĆ DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH SKIEROWANIE Z GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

PROSIMY O TERMINOWY ODBIÓR ŻYWNOŚCI