Dnia 30 maja 2018 roku o godz. 15.00 nastąpiło uroczyste otwarcie Punktu Przyjęć Dzielnicowego Policji w Dobrem, w którym dyżur pełnić będzie dzielnicowy młodszy aspirant Mariusz Adamiec. W tym jakże ważnym wydarzeniu udział brały władze państwowe i samorządowe.

Pan Tadeusz Gałązka Wójt Gminy Dobre uroczyście powitał przybyłych gości: Panią Marię Koc wicemarszałek senatu , wicewojewodę mazowieckiego Pana Sylwestra Dąbrowskiego , starostę mińskiego Pana Antoniego Jana Tarczyńskiego, przedstawiciela związków zawodowych policjantów Komendy Stołecznej Policji młodszego insp. Pana Mirosława Bednarskiego, radnych Gminy Dobre z przewodniczącym na czele Panem Waldemarem Szymańskim, sekretarz Gminy Dobre Panią Iwonę Księżopolską, Zastępcę Wójta Gminy Dobre Pana Piotra Chmielewskiego, komendanta powiatowego policji w Mińsku Mazowieckim młodszego inspektora Pana Sławomira Rogowskiego, komendanta komisariatu policji w Stanisławowie nadkomisarza Pana Roberta Redę, zastępcę komendanta komisariatu policji w Stanisławowie podkomisarza Pana Pawła Chłopika, dzielnicowego młodszego aspiranta Mariusza Adamca oraz mieszkańców Dobrego.

Wójt Gminy Dobre uroczyście poinformował wszystkich, iż od tego momentu Punkt Przyjęć Dzielnicowego Policji ma swoją siedzibę przy ul. Rynek 21 w Dobrem.

Podkreślił również, że otwarcie tego punktu nastąpiło w trosce o poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Dobre.

Do zadań dzielnicowego, pełniącego dyżur w punkcie przyjęć, będzie należało:

  • zapewnienie mieszkańcom Gminy Dobre możliwości sygnalizowania lub zgłaszania Policji informacji o zdarzeniach i sytuacjach mogących mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa ludzi i mienia albo porządek publiczny,
  • zapewnienie właściwej reakcji na wszelkiego rodzaju informacje o zagrożeniu bezpieczeństwa oraz porządku publicznego,
  • właściwą służbowo obsługę interesantów zgłaszających się w trakcie funkcjonowania Punktu Przyjęć Dzielnicowego,
  • utrzymywanie stałego kontaktu z Dyżurnym Komisariatu Policji w Stanisławowie celem podejmowania stosownych czynności służbowych w sytuacjach tego wymagających.

 

Z dzielnicowym młodszym aspirantem Mariuszem Adamcem można nawiązać kontakt w poniższy sposób: