Budowa toalety na parkingu w Dobrem

Budowa drogi w miejscowości Mlęcin

Remont zbiornika wodnego w Porębach Nowych

Budowa chodnika przy cmentarzu w Dobrem