O G Ł O S Z E N I E

W związku z przystąpieniem Gminy Dobre do projektu pn. „Energia dla przyszłości – odnawialne źródła energii w gminach wschodniego Mazowsza: Dobre, Jakubów, Stanisławów i Stara Kornica” prosimy o przybycie do Urzędu Gminy Dobre celem podpisywania umów na współfinansowanie budowy instalacji OZE wszystkich osób, które złożyły deklaracje przystąpienia do inwestycji. Umowy będą podpisywane w nieprzekraczalnym terminie:
05 sierpnia 2016 r. – 12 sierpnia 2016 roku w godzinach pracy Urzędu.

Wójt Gminy
/ – / Tadeusz Gałązka