Możesz je złożyć, jeśli jesteś emerytem lub rencistą i zostałeś rozliczony przez organ rentowy na formularzu PIT-40A oraz nie uzyskałeś innych dochodów, które powinieneś rozliczyć w zeznaniu podatkowym.

Złożenie PIT-OP oznacza, że wyrażasz zgodę na przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku należnego dla wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).

Kto może złożyć oświadczenie PIT-OP
Oświadczenie PIT-OP możesz złożyć jeśli:

  • jesteś emerytem lub rencistą,
  • dostałeś od organu rentowego (np. z ZUS) roczne obliczenie podatku na formularzu PIT-40A za 2017 r.,
  • nie uzyskałeś w 2017 r. innych dochodów, które powinieneś wykazać w zeznaniu podatkowym na formularzu PIT-37 albo PIT-36.

Dlaczego warto złożyć oświadczenie PIT-OP
W poprzednich latach, jeśli chciałeś przekazać 1% podatku, musiałeś wypełnić całe zeznanie podatkowe. Teraz wystarczy złożyć krótkie oświadczenie PIT-OP. Oszczędzasz więc czas i zmniejszasz ryzyko popełnienia błędów, które wynikają np. z przepisywania danych z informacji od organu rentowego (PIT-40A) czy błędów rachunkowych.

W oświadczeniu PIT-OP wskazujesz tylko numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego tej organizacji pożytku publicznego, której chcesz przekazać 1% swojego  podatku.

I tyle – resztę za ciebie zrobi urząd skarbowy.

Ważne!
Oświadczenie PIT-OP w formie elektronicznej może złożyć tylko podatnik. Nie może tego zrobić pełnomocnik.
Oświadczenie w formie papierowej może być złożone zarówno przez podatnika, jak i ustanowionego pełnomocnika.

Oświadczenie PIT-OP możesz złożyć do 30 kwietnia 2018 r.

Załącznik:

Instrukcja PIT-OP 2018

Zdjęcie: e-deklaracje.gov.pl