Dnia 14 października – niedziela o godzinie 13.30 odbyło się uroczyste otwarcie Muzeum Konstantego Laszczki w nowym budynku mieszczącym się przy ulicy Kościuszki . Wśród wielu gości zaproszonych nie zabrakło rodziny Konstantego Laszczki. Po uroczystym przecięciu wstęgi, która ukazała piękno naszego Muzeum, ksiądz tutejszej parafii poświęcił nowe przekazane pomieszczenia. Potem przyszła kolej na przemówienia, podziękowania i życzenia.

Wspólnie z wszystkimi zaproszonymi gośćmi udaliśmy się do Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Dobrem, gdzie odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły jak i dzieci z Gminnego Ośrodka Kultury.

Po pięknej akademii wszyscy udaliśmy się na poczęstunek do szkolnej stołówki