Ostrzeżenie I stopnia o złej jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM 2,5 i PM 10