OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Dobre

z dnia 9 października 2015 roku

w sprawie ukonstytuowania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Dobre powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 1 w DOBREM :

Lp.

Imię i nazwisko

/podmiot zgłaszający/

Miejsce zamieszkania

Funkcja w komisji

1.

Marzena Lidia Szczurowska

/KW Platforma Obywatelska

Rzeczypospolitej Polskiej/

Dobre

Przewodniczący

2.

Katarzyna Bąkowska

/Wójt Gminy/

Poręby Nowe

Zastępca Przewodn.

3.

Zdzisław Pytkowski

/KWW Ruch Społeczny

Rzczypospolitej Polskiej /

Głęboczyca

Członek

4.

Edyta Kaczorowska

/KWW ,,Kukiz ’15″/

Dobre

Członek

5.

Sylwia Gadomska

/KW KORWiN/

Wólka Kokosia

Członek

6.

Jolanta Pawińska

/KW Prawo i Sprawiedliwość/

Rąbierz Kolonia

Członek

7.

Krzysztof Makowski

/KWW Grzegorza Brauna

,,Szczęść Boże!”/

Dobre

Członek

8.

Agnieszka Jaglińska

/KW Polskie Stronnictwo

Ludowe/

Mlęcin

Członek

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 2 w DOBREM :

Lp.

Imię i nazwisko

/podmiot zgłaszający/

Miejsce zamieszkania

Funkcja w komisji

1.

Emilia Gałązka

/KW Platforma Obywatelska

Rzeczypospolitej Polskiej/

Poręby Nowe

Przewodniczący

2.

Małgorzata Borucka

/KWW ,,Kukiz ‚ 15″/

Dobre

Zastępca Przewodn.

3.

Kamil Wichrowski

/KWW Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej/

Dobre

Członek

4.

Ewa Klukowska

/Wójt Gminy/

Dobre

Członek

5.

Wiesława Gadomska

/KW KORWiN/

Wólka Kokosia

Członek

6.

Radosław Gąsiorek

/KW Prawo i Sprawiedliwość/

Dobre

Członek

7.

Małgorzata Anna Milewska

/KWW Grzegorza Brauna

,,Szczęść Boże!”/

Dobre

Członek

8.

Ewelina Napiórkowska

/KW Polskie Stronnictwo Ludowe/

Mlęcin

Członek

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 3 w DOBREM :

Lp.

Imię i nazwisko

/podmiot zgłaszający/

Miejsce zamieszkania

Funkcja w komisji

1.

Agnieszka Chrościcka

/KW KORWiN/

Czarnogłów

Przewodniczący

2.

Tomasz Jan Milewski

/KWW Grzegorza Brauna

,,Szczęść Boże!”/

Dobre

Zastępca Przewodn.

3.

Beata Maria Pytkowska

/KWW Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej/

Głeboczyca

Członek

4.

Agnieszka Roguska

/Wójt Gminy/

Połazie Świętochowskie

Członek

5.

Karolina Kowalczyk

/KWW ,,Kukiz’15″/

Antonina

Członek

6.

Witold Bodecki

/KW Prawo i Sprawiedliwość/

Dobre

Członek

7.

Marek Szczurowski

/KW Platforma Obywatelska

Rzeczypospolitej Polskiej/

Dobre

Członek

8.

Grażyna Barbara Zych

/KW Polskie Stronnictwo Ludowe/

Dobre

Członek

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 4 w DROPIU

Lp.

Imię i nazwisko

/podmiot zgłaszający/

Miejsce zamieszkania

Funkcja w komisji

1.

Marcin Sitnicki

/Wójt Gminy/

Radoszyna

Przewodniczący

2.

Dariusz Maciej Ratyński

/KW Prawo i Sprawiedliwość/

Czarnocin

Zastępca Przewodn.

3.

Agnieszka Bogumiła Błażejczyk

/KWW Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej/

Rudno

Członek

4.

Joanna Niewiatowska

/KW KORWiN/

Wólka Czarnogłowska

Członek

5.

Rafał Karol Rosa

/KWW ,,Kukiz’15″/

Dobre

Członek

6.

Dariusz Kaim

/KWW Grzegorza Brauna

Szczęść Boże!”//

Dobre

Członek

7.

Krzysztof Paweł Laskowski

/KW Platforma Obywatelska

Rzeczypospolitej Polskiej/

Dobre

Członek

8.

Piotr Majnert

/KW Polskie Stronnictwo Ludowe/

Wólka Kokosia

Członek

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 5 w RUDZIENKU

Lp.

Imię i nazwisko

/podmiot zgłaszający/

Miejsce zamieszkania

Funkcja w komisji

1.

Aneta Czapska

/KW Platforma Obywatelska

Rzeczypospolitej Polskiej/

Dobre

Przewodniczący

2.

Elżbieta Hanna Czapska

/KW KORWiN/

Dobre

Zastępca Przewodn.

3.

Krzysztof Zych

/KWW Ruch Społeczny Rzeczypospolitej Polskiej/

Dobre

Członek

4.

Agnieszka Gadomska

/Wójt Gminy/

Dobre

Członek

5.

Aneta Ulejczyk

/KWW ,,Kukiz’15″/

Dobre

Członek

6.

Józef Jerzy Wilk

/KW Prawo i Sprawiedliwość/

Osęczyzna

Członek

7.

Jan Dzienis

/KWW Grzegorza Brauna

,,Szczęść Boże! „/

Dobre

Członek

8.

Bartosz Ryżko

/KW Polskie Stronnictwo Ludowe/

Mlęcin

Członek

Wójt

/- / Tadeusz Gałązka