Obwieszczenie Wójta Gminy DOBRE z dnia 05 października 2015 roku

Na podstawie art. 36 § 3 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.), informuję że w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 25 października 2015 r. został sporządzony spis wyborców w wersji elektronicznej.

Spis ten będzie udostępniony wyborcom w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Dobre do dnia 16 października 2015 r. w godzinach pracy Urzędu.
Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek zainteresowanego.

Wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy mogą być dopisani do spisu wyborców na swój pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Gminy Dobre najpóźniej do dnia 20 października 2015 r. tj. 5 dni przed terminem wyborów, (pokój nr 13),

Jednocześnie informuję, że każdy wyborca może pisemnie zgłosić w Urzędzie Gminy Dobre pok. 20 swój zamiar głosowania korespondencyjnego, zgłoszenia można dokonać do dnia 10 października 2015 r.

Do dnia 16 października 2015 roku przyjmowane będą wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Zaświadczenia uprawniające do głosowania poza miejscem zameldowania wydawane będą w Urzędzie Gmin Dobre pokój nr 13 do dnia 23 października 2015 r.( piątek) do godz. 14:00.

Załączniki do pobrania

Informacja o spisie wyborców

Wniosek o wpisanie do spisu