W marcu 2016 roku z Funduszu sołeckiego zrealizowano wiaty przystankowe w sołectwach:

  • Jaczewek
  • Wólka Kokosia
  • Rąbierz Kolonia
  • Wólka Mlęcka
  • Wólka Kobylańska
  • Czarnocin